ทำเนียบผู้อำนวยการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายสุรินทร์ ภูริปัญญานนท์ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2555
2 นายนิเยง เจ๊ะเดร์ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556
3 นายทรงพล ขวัญชื่น 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2562

เกี่ยวกับเรา

กิจกรรม สช.ปัตตานี

พฤศจิกายน, 2019

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

No Events

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X