สัญลักษณ์

Download .. Small / Middle / Large

ความหมายของสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ สช. เป็นรูปวงกลม 2 ชั้น วงกลมชั้นนอกเป็นเส้นทึบ ภายในวงกลมชั้นในเป็นรูปเสมาธรรมจักร ซึ่งหมายถึง "การศึกษา" ล้อมรอบด้วย ดอกบัว ซึ่งหมายถึง "ประชาชน" สัญลักษณ์นี้มีความหมายว่า "ประชาชนส่งเสริมสนับสนุนและเทิดทูนการศึกษา"

เกี่ยวกับเรา

กิจกรรม สช.ปัตตานี

กันยายน, 2019

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

19ก.ย.(ก.ย. 19)5:00 น.22(ก.ย. 22)12:00 น.การอบรมพัฒนากระบวนทัศน์และกรอบแนวคิดของบุคลากรในองค์กรตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani province. All Rights Reserved.
X