สช.จ.ปัตตานี ประชุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบ การจัดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.มัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้ นายชญานินทร์ อีซอ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพเป็นประธานการประชุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบ การจัดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) เป็นการประชุมของคณะที่ 1 คณะทำงานอำนวยการ และคณะที่ 6 คระทำงานการเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมระดับสนามสอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

 

การเข้าชม 282 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X