สช.จ.ปัตตานี ตรวจพิจารณาการอนุญาตให้ใช้อาคารเรียน โรงเรียนอิสลามพัฒนา อ.มายอ จ.ปัตตานี

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ดร.สุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการตามคำสั่ง จ.ปัตตานี. ได้ลงตรวจพิจารณาการอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนอิสลามพัฒนา ซึ่งทางโรงเรียนได้ให้การตอนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ณ โรงเรียนอิสลามพัฒนา อ.มายอ จ.ปัตตานี

การเข้าชม 553 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X