สช.อ.ทุ่งยางแดง นิเทศฯศูนย์ตาดีกาในสังกัด

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสะมาแอ ปอจิ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง พร้อมเจ้าหน้าที่ สช.อ.ทุ่งยางแดง ลงนิเทศติดตาม ผลการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)ในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 ศูนย์ ดังนี้ 1.ศูนย์ฯตาดีกาตะโละบูโล๊ะ 2.ศูนย์ฯตาดีกานูรูลอิสลาม (ตะโละแมะนา) ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การเข้าชม 356 ครั้ง

X