สช.จ.ปัตตานี ร่วมประชุมแนวทางการพัฒนาการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายเเดนภาคใต้

วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 16.30 น. ดร.สุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี และดร.มัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมหารือร่วมกับผู้บริหาร สช. จังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องแนวทางการพัฒนาการศึกษาเอกชน ใน จชต. โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน  ณ ห้องเทียนทอง โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ สงขลา

การเข้าชม 264 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X