สช.อ.ยะรัง ร่วมโครงการวันวิชาการ รร.อัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ ประจำปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. นายสุรเดช หมู่เก็ม ผอ.สช.อ.ยะรัง ได้มอบหมายให้ นางสาวนิอัซรอน ภูมิประเสริฐ นางสาวยูนีซา เจะมะ และนายอุุสมาน มะมิงจิ เจ้าหน้าที่ สช.อ.ยะรัง เข้าร่วมโครงการวันวิชาการ รร.อัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาการของนักเรียนและ เปิดโอกาสให้ นักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ โดยมีนายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ สส.พรรคประชาชาติ ปัตตานี เขต4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การเข้าชม 213 ครั้ง

X