สช.อ.ยะรัง ประชุมรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. นายสุรเดช หมู่เก็ม ตำแหน่งผอ.สช.อ.ยะรัง พร้อมด้วยนางสาวมาดีฮะ มะอุง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนางสาวรอบีหยะ แมเราะดำ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลัยวัลย์) และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

การเข้าชม 251 ครั้ง

X