สช.จ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. ดร.สุกรี แวมูซอ และ ดร.มัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ เจ้าหน้าที่ สช.จ.ปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ.ยะลา, จ.ปัตตานี, จ.นราธิวาส, จ.สงขลา และ จ.สตูล) เพื่อพบปะพูดคุยสร้างความสัมพันธ์อันดี รวมถึงการสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของนโยบายรัฐ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ 4 ส่วนหน้า โดยมี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้ได้รับใบอนุญาต, ผู้บริหาร, บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสอนศาสนาในจังหวัดปัตตานี จำนวน 55 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 ท่าน รวม 165 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม ณ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การเข้าชม 603 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X