สช.อ.ทุ่งยางแดง ร่วมกับโรงเรียนอิสลามนิติวิทย์ เตรียมพร้อมจัดนิทรรศการฯเนื่องในวันเด็ก

วันที่ 13 มกราคม 2563 นายสะมาแอ  ปอจิ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง มอบหมายให้นายมูฮามัดอามิง  เตะโระ นักวิชาการศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่ สช.อ.ทุ่งยางแดง เตรียมจัดนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE เนื่องในงานวันเด็กอำเภอทุ่งยางแดง จัดขึ้นวันที่ 14 มกราคม 2563 ภายในมีการเล่นเกมส์ต่างๆ ,การแสดงของโรงเรียนอิสลามนิติวิทย์ ทั้งนี้ สช.อ.ทุ่งยางแดง ได้รับมอบหมายจากที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง ในการรวบรวมของรางวัลประเภทต่างๆจากหน่วยงาน  ณ ลานหอประชุมอำเภอทุ่งยางแดง ผลการปฏิบัติงานเป็นด้วยความเรียบร้อย

การเข้าชม 278 ครั้ง

X