สช.อ.ยะรัง ลงตรวจความพร้อมเพื่อขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ

วันอังคารที่14 มกราคม 2563 นายสุรเดช หมู่เก็ม ผอ.สช.อ.ยะรัง พร้อมด้วยนางสาวรอบีหยะ แมเราะดำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการและนางนุรรียัม บิลลาติปชา นักวิชาการศึกษา ตรวจความพร้อมเพื่อขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ระดับก่อนประถมศึกษา ณ ร.ร.อิสลามอนุสรณ์วิทยา ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การเข้าชม 260 ครั้ง

X