สช.จ.ปัตตานี ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  พร้อมด้วย ดร.สุกรี แวมูซอ และ ดร.มัสนะห์ สารี  รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมคณะ พบปะนักเรียน โครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

จากนั้นเวลา 17.30 น. เข้าร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) พร้อมคณะ พบปะรับฟังนโยบาย ณ ห้องประชุมธารพลอย สวนอาหารริมน้ำ อ.เมือง จ.นราธิวาส

การเข้าชม 804 ครั้ง

X