สช.อ.ยะรัง ร่วมพิธีเปิดโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี

วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอยะรัง/ผอ.ศปก.อ.ยะรัง มอบหมายให้นายเมษัณฑ์ โสภากัณฑ์ ปลัดอำเภอหัวหน้า กลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้กิจกรรม “แรงงานยะรังร่วมใจพัฒนาตาดีกาเราฎอตุลยันนะห์กอตอโต๊ะเละ” เพื่อสร้างความสามัคคีต่อประชาชนในพื้นที่ และ ปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดให้กับประชาชนให้สามารถอยู่ร่วมกันผู้อื่นได้อย่างมีความสุขโดยมีนายแวนารง แปเฮาะอีเล ประธานบัณฑิตแรงงานอำเภอยะรัง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม, พร้อมด้วย นายวาริท นายก อบต.กระโด,นางสาวภาวะดี นิ่มหนู ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลกระโด, นายสุรเดช หมู่ก็ม ผอ.สช.อ.ยะรัง, นางเจะรอฮานิง จิใจ เจ้าหน้าที่ปกครอง,หน่วยงานทหารในพื้นที่, ผู้นำศาสนา, บัณฑิตแรงงานประจำตำบลทุกตำบล เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงเรียนตาดีกาเราฎอตุลยันนะห์ กอตอโต๊ะเละ หมู่ 2 ตำบลกระโด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 344 ครั้ง

X