สช.อ.แม่ลาน ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลาน พร้อมบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลาน ผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนในระบบ และผู้บริหาร ผู้เรียน โรงเรียนนอกระบบ ร่วมต้อนรับนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะเดินทางตรวจราชการในพื้นที่ ณ หอประชุมอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 434 ครั้ง

X