สช.จ.ปัตตานี ร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น  นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  ร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 โดยมีนายสะอาด อุสมา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเคียงตะวัน สพป.ปัตตานี เขต 2 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนในปีการศึกษา 2563

การเข้าชม 352 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X