สช.อ.สายบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันภาษาอาหรับและภาษามลายู และเปิดห้องเรียนภาษาอาหรับและภาษามลายู (AMC Open house)

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 นายสุฟยาน แวบือซา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันภาษาอาหรับและภาษามลายู และเปิดห้องเรียนภาษาอาหรับและภาษามลายู AMC Open house ของโรงเรียนศาสนศึกษา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี สาขาวิชาภาษาอาหรับและภาษามลายู โดยมีวัตุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอาหรับและภาษามลายูตามความถนัดและความสามารถ ซึ่งภายในงานมีการแสดงต่าง ๆ ของนักเรียน AMC เพื่อเป็นเวทีแสดงศักยภาพของนักเรียน

การเข้าชม 645 ครั้ง

X