ดร.มัสนะห์ สารี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ดร.มัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนพัฒนาอิสลาม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ซึ่งมีนายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีเปิด ในงานมีการจัดการแสดงของนักเรียน รวมถึงการจัดนิทรรศการของกลุ่มสาระต่าง ๆ และการแข่งทักษะทางวิชาการของนักเรียนต่างโรงเรียน

การเข้าชม 990 ครั้ง

X