นายพนม อินทันแก้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรม “แหลมทองสัมพันธ์’ 62” ณ โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “แหลมทองสัมพันธ์’ 62” เพื่อเผยแพร่ผลงานกิจกรรมครูและนักเรียนบูรณาการทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กำหนดเป้าหมายเป็นกระบวน “3 อ 3 S” ณ โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์ อ.เมือง จ.ปัตตานี

การเข้าชม 1,674 ครั้ง

X