ดร.สุกรี แวมูซอ ตรวจสภาพการก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนศาสน์สามัคคี งวดที่ 5 และ 6 (งวดสุดท้าย)

วันศุกย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ดร.สุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการตามคำสั่ง จ.ปัตตานี. ได้ลงตรวจสภาพการก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนศาสน์สามัคคี งวดที่ 5 และ 6 (งวดสุดท้าย) พร้อมด้วย นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอหนองจิก ซึ่งทางโรงเรียนได้ให้การตอนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ณ โรงเรียนศาสน์สามัคคี ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

การเข้าชม 533 ครั้ง

X