ดร.สุกรี แวมูซอ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนภาคใต้ เนื่องในวันการศึกษาเอกชน ภาคใต้ 2563

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นางสาวเปาซียะห์ หะยีดอเลาะ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สช.จังหวัดปัตตานี #ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนภาคใต้ เนื่องในวันการศึกษาเอกชน ภาคใต้ 2563 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ในระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563

การเข้าชม 519 ครั้ง

X