ดร.สุกรี แวมูซอ เยี่ยมชมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนภาคใต้ เนื่องในวันการศึกษาเอกชน ภาคใต้ 2563

วันที่ 9 ก.พ. 63 ดร.สุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นางสาวเปาซียะห์ หะยีดอเลาะ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้ไปเยี่ยมชมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนภาคใต้ เนื่องในวันการศึกษาเอกชน ภาคใต้ 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลบาลกระบี่ (เก่า)(ใหม่)โรงเรียนอิศรานุสร์ กระบี่ และโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)

การเข้าชม 554 ครั้ง

X