ดร.มัสนะห์ สารี ร่วมประชุมประจำเดือนเพื่อวางแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมต่างๆของชมรมโรงเรียนเอกชนในระบบอำเภอมายอ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ดร.มัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมประจำเดือนเพื่อวางแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมต่างๆของชมรมโรงเรียนเอกชนในระบบอำเภอมายอ ให้มีความเข้มแข็งและเป็นตามยุทธศาสตร์นโยบายของสำนักงานการศึกษาเอกชน และตอบสนองต่อความเชื่อมั่นให้กับสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมโรงเรียนดรุณมุสลิมวิทยา ต.ลูโบะยือไร อ.มายอ จ.ปัตตานี

การเข้าชม 646 ครั้ง

X