นายพนม อินทันแก้ว มอบเงินสนับสนุนเพื่อก่อสร้างอาคารละหมาดโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ใด้มอบเงินสนับสนุน เพื่อก่อสร้างอาคารละหมาดโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ให้แก่ตัวแทนนักเรียน ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 388 ครั้ง

X