สช.จ.ปัตตานี ประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยมี ดร.สุกรี แวมูซอ และ ดร.มัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ หัวหน้ากลุ่ม และบุคลากร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีนิลัม ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การเข้าชม 572 ครั้ง

X