นายพนม อินทันแก้ว ได้มอบทุนสนับสนุนโครงการ “Way for Dreams เดินทางตามฝัน สู่รั้วมหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 2

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นางสาวทัชวารา มิน่าวัง หัวหน้าบริหารงานทั่วไป ได้มอบทุนสนับสนุนโครงการ “Way for Dreams เดินทางตามฝัน สู่รั้วมหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 2 ให้กับชุดควบคุมที่ 951 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท ณ ปั้มน้ำมันปตท.ดอนยาง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนแกนนำและเยาวชนสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี จำนวน 30 โรงเรียน ในการสร้างแรงจูงใจให้เห็นถึงโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในสถาบันระดับอุดมศึกษา ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นเวลา 6 วัน

การเข้าชม 637 ครั้ง

X