สช.จ.ปัตตานี ประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัฒกรรมสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัฒกรรมสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย ดร.มัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 635 ครั้ง

X