สช.จ.ปัตตานี ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบ สืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวทัชวารา มิน่าวัง หัวหน้าบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบ สืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดเข้าร่วมประชุมพิจารณาวาระต่างๆ โดยมี นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 698 ครั้ง

X