สช.จ.ปัตตานี เข้าร่วมประชุมโครงการการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางมัสโสม บูเดียะ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมโครงการการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และร่วมวางแผนการดำเนินโครงการในระยะที่ 2 ระหว่างปี 2563 – 2565 โดยมี ดร.อภิสิทธิ์ พึ่งพร ผอ.โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ผู้บริหารโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โรงเรียนอิบตีดาวิทยา อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่จากบริษัท TOT ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนด้านสัญญาณผ่านดาวเทียม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ภาพ : นางมัสโสม บูเดียะ / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี

การเข้าชม 341 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X