สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญเสนอผลงานการประกวดสื่อป้องกันทางทุจริต ประจำปี 2563

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบภาพยนต์โฆษณา หรือกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติและจะต้องมีเนื้อหาส่งเสริมแนวคิด “โกงไม่เอา เราไม่โกง” รายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การเข้าชม 158 ครั้ง

X