นายพนม อินทันแก้ว ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สุกรี แวมูซอ และ ดร.มัสนะห์ สารี เนื่องในโอกาสรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่ สช.จังหวัด ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สุกรี แวมูซอ และ ดร.มัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เนื่องในโอกาสรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ภาพ / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี นักประชาสัมพันธ์

การเข้าชม 746 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X