สช.จ.ปัตตานี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม บูรณาการวางแผนการรายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลฯ

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายกิตติ สันสะอาด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และนายอับดุลฝัตตะห์ เจริญยืน หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม บูรณาการวางแผนการรายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม บูรณาการวางแผนแนวทางการดำเนินงานจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจัดทำข้อมูลรายละเอียดการรายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับเป็นข้อมูลในการรายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลฯ ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

การเข้าชม 443 ครั้ง

X