ส.กทอ.เปิดรับการยื่นลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน เพื่อขอรับการสับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) ได้มีการเปิดให้ยื่นลงทะเบียน ผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน เพื่อเป็นผู้ดำเนินการสร้างบัญชีโครงการ และให้สิทธิชื่อพร้อมรหัสเข้าระบบ (User / Password) ของโครงการให้กับผู้จัดการโครงการ สำหรับยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มาแล้ว 2 รอบ พบว่ามีผู้ยื่นลงทะเบียนแล้วยังไม่ได้รับการอนุมัติเป็นผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน และยังมีผู้สนใจที่ต้องการยื่นลงทะเบียนอีกเป็นจำนวนมาก ส.กทอ. จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ประสงค์จะยื่นลงทะเบียนเป็นผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน ให้ติดตามประกาศจากสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เรื่องการให้ยื่นลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน (เพิ่มเติม รอบ 2) ที่เว็บไซต์ www.enconfund.go.th และเว็บไซต์สำหรับยื่นลงทะเบียน project.enconfund.go.th โดยจะมีการให้ยื่นลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน (เพิ่มเติม รอบ 2) ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม – 15 มีนาคม 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน
กรอบยุทธศาสตร์และขั้นตอนการจัดสรรเงินกองทุน
ตัวอย่างเอกสาร ยื่นขอเสนอโครงการ
ตัวอย่างเอกสาร กรณีสมัครใหม่ยังไม่ได้รับอนุมัติ

การเข้าชม 346 ครั้ง

X