สช.จ.ปัตตานี ร่วมต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เเละคณะ ลงพื้นที่จังหวัดยะลา

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี นายกิตติ สันสะอาด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และนายอับดุลฝัตตะห์ เจริญยืน หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ ร่วมต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เเละคณะ พร้อมด้วยนายชลำ อรรถธรรม ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ลงพื้นที่จังหวัดยะลา เยี่ยมโรงเรียนลุกมานูลฮากีม อำเภอยะหา และมอบนโยบายให้กับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดยะลา และตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 5 จังหวัดชายเเดนภาคใต้ ซึ่งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ รวมถึงชาวการศึกษาเอกชนใน 5 จังหวัดใช้แดนภาคใต้ที่จะได้ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาเอกชนตามแนวนโยบายที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายต่อไป

การเข้าชม 507 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X