สช.จ.ปัตตานี ประชุมเตรียมความพร้อมการนำผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานรางวัล ประจำปีพุทธศักราช 2561 ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย ดร.สุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ตามคำสั่ง ประชุมเตรียมความพร้อมการนำผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานรางวัล ประจำปีพุทธศักราช 2561 ครั้งที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 13 -14 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

ภาพ / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี นักประชาสัมพันธ์

การเข้าชม 538 ครั้ง

X