ดร.มัสนะห์ สารี ร่วมสังเกตการณ์การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ

วันที่ 12 – 14 มีนาคม 2563 ดร.มัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี และนางสาวชุติมา จรจิตต์นัก นักวิชาการศึกษา ร่วมสังเกตการณ์การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ โดยมีวิทยากร คือ ท่านรองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ และผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลสตูล จังหวัดสตูล

ภาพ : นางสาวชุติมา จรจิตต์นัก / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี

การเข้าชม 448 ครั้ง

X