นายพนม อินทันแก้ว มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ ร่วมกับ กศน.ปัตตานี เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ร่วมมอบหน้ากากอนามัย 8,000 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ 200 ขวด จาก กศน.ปัตตานี โดยมอบให้ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นำโดย นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมรับมอบ ณ ห้องมหาเลลา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการมอบหน้ากากอนามัยในครั้งนี้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มของบุคคลากรทางการแพทย์ กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำงานประจำและต้องพบปะผู้คนเป็นจำนวน และกลุ่มคนสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยงในการเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

ภาพ : นายก่อฤกษ์ เบญจกุล กศน.ปัตตานี  / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี สช.จ.ปัตตานี

การเข้าชม 488 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X