สช.จ.ปัตตานี ประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้จัดประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2563 โดยมี ดร.มัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี และผู้บริหารโรงเรียนนำร่อง 11 โรง ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

ภาพ : นายนิพนธ์ เจ๊ะเดร์ / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี

การเข้าชม 452 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X