สช.จ.ปัตตานี ตรวจพิจารณาการอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนในสังกัด สช.อ.โคกโพธิ์

วันนี้ 18 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.สุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจพิจารณาการอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนซอลีฮียะห์ และโรงเรียนอรุณวิทย์พิทยานุสรณ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ตามคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ 13641/2563 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 ซึ่งทางโรงเรียนได้ให้การตอนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ณ โรงเรียนซอลีฮียะห์ และโรงเรียนอรุณวิทย์พิทยานุสรณ์

ภาพ : นายคาริม สะมะแอ  / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี

การเข้าชม 529 ครั้ง

X