นางวิจิตรา โต๊ะมีนา ผอ.สช.อ.ยะหริ่ง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันโรค ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นางวิจิตรา โต๊ะมีนา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันโรค ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยมีนายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะหริ่งเป็นประธาน และได้รับเกียรติจากนายแพทย์สมชัย พงษ์ธัญญะวิริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะหริ่ง มาแนะนำให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และวิธีการสวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้อง

การเข้าชม 425 ครั้ง

X