สช.อ.ยะรัง ห่วงใย ได้มอบหน้ากากผ้าอนามัย ให้กับนายอำเภอยะรัง

วันนี้ 23 มีนาคม 63 เวลา 13.30 น. นายสุรเดช หมู่เก็ม ผอ.สช.อ.ยะรัง ห่วงใยได้ทำการส่งมอบหน้ากากผ้าอนามัย ให้กับนายอำเภอยะรัง ณ ห้องทำงานนายอำเภอยะรัง ซึ่งเป็นผลผลิตของนักเรียน จากโรงเรียนต่างๆในสังกัดสชอ.ยะรังเพื่อใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามภารกิจการป้องกันการติดต่อของเชื้อโควิด – 19 เป็นจำนวนอีก 200 ชิ้น รวมทั้งหมด 700 ชิ้นขอขอบคุณ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกโรงไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

การเข้าชม 156 ครั้ง

X