ผอ.สช.อำเภอปะนาเระ ร่วมปล่อยขบวนรถยนต์ขนข้าวสารและคูลเลอร์น้ำ ในกิจกรรมการมอบทุนอาหารกลางวันศูนย์ (ตาดีกา)

วันที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 11.30 น. นายรุสมาน นิเฮง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ ร่วมปล่อยขบวนรถยนต์ขนข้าวสารและคูลเลอร์น้ำโดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 633,000 บาท ในกิจกรรมการมอบทุนอาหารกลางวัน วิ่งเพื่ออาหารกลางวันของศูนย์การศึกษาประจำมัสยิด (ตาดีกา) มี ส.ส.กมลศักดิ์ (แวยูแฮ) ลีวาเมาะ นายอำเภอบาเจาะ หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชมรมผู้บริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ร่วมส่งมอบและมีตัวแทนของศูนย์การศึกอิสลามประจำมะสยิด (ตาดีกา) เป็นผู้รับมอบ ณ หอประชุมอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

การเข้าชม 115 ครั้ง

X