สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แจ้งขอเลื่อนการจัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยโดยไม่มีกำหนด

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร​ แจ้งขอเลื่อนการจัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยฯ โดยไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสู่สภาวะปกติหรือปลอดภัย​ ในกรณีที่สำนักงานเลขาฯ สามารถกลับมาดำเนินการจัดกิจกรรมฯ​ ได้อีกครั้ง​ สำนักงานเลขาธิการฯ​ จะดำเนินการประสานแจ้งผู้ที่ได้รับคัดเลือกเสนอรายชื่อโดยตรง​ เพื่อ​ให้ยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมฯ ในการนี้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จึงขอแจ้งนักเรียน​ นักศึกษา ​ที่ได้รับการพิจารณาเสนอรายชื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

บัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา
ผู้ประสงค์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดปัตตานี
ในกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 9 เมษายน 2563 จำนวน 8 คน ดังนี้

1. นางสาวซัยณูรีย์ แลบา (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี)
2. นายอีกรอม อิงดิง (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี)
3. นางสาวสุไลล๊ะ หะยีเต๊ะ (โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร)
4. นางสาวฟิรดาวส์ เบญสลาม (โรงเรียนเดชะปัตนยานุกูล)
5. นายณัฐพล บินสะแลแม (โรงเรียนปูยุดประชารักษ์)
6. นายมูฮำหมัด สิเด๊ะ (โรงเรียนปูยุดประชารักษ์)
7. นายฮาซัน มะเซ็ง (โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน (สำรอง))
8. นางสาวพรรณราย อินทรสุวรรณ (โรงเรียนเดชะปัตนยานุกูล (สำรอง))

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 – 30 เมษายน 2563 จำนวน 5 คน ดังนี้

1. นายซูฟาร์ สะแปอิง (โรงเรียนเดชะปัตนยานุกูล)
2. นางสาวจินต์จุฑา อุ่นเรือน (โรงเรียนเดชะปัตนยานุกูล)
3. นายวันอิรฟาน อีแต (โรงเรียนเตรียมวิทยา)
4. นางสาวรอฎียะฮ วาเซ็ง (โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา)
5. นางสาวนูรไอนี แวมูดอ (โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา (สำรอง))

การเข้าชม 413 ครั้ง

X