สช.อ.แม่ลาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลานเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อรับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สร้างความตระหนักรู้เท่าทัน และเพื่อรับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายสมมาตร บารา นายอำเภอแม่ลานเป็นประธาน ณ หอประชุมอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 201 ครั้ง

X