สช.จังหวัดปัตตานี ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี 25 พ่นยาฆ่าเชื้อ COVID -19 ในสถานที่ราชการ

วันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย ดร.สุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้ให้การต้อนรับหน่อยเฉพาะกิจปัตตานี 25 นำทีมโดย ร้อยเอกชัยรัตน์ รัตนแสงใส น.กร.ฉก.ปัตตานี 25 ได้นำทีมงานพ่นยาฆ่าเชื้อ COVID – 19 ในสถานที่ราชการที่สำคัญและจุดเสี่ยงในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการในสำนักงาน ในการนี้สำนักงานการศึกษาเอกชน จ.ปน ขอขอบคุณทีมงาน ฉก.ปัตตานี 25 ที่ได้มาพ่นยาฆ่าเชื้อ COVID -19 ในครั้งนี้

ภาพ / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี นักประชาสัมพันธ์

การเข้าชม 503 ครั้ง

X