สช.อ.ทุ่งยางแดง ร่วมมอบปัจจัยยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ต้อนรับเดือนรอมฎอน ประจำปี 2563

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสะมาแอ ปอจิ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง ร่วมพิธีปล่อยขบวนคาราวารจิตอาสา มอบปัจจัยยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ต้อนรับเดือนรอมฎอน ประจำปี 2563 โดยมี นายหร่ออ๊บ มุเส็มสะเดา นายอำเภอทุ่งยางแดง เป็นประธานในพิธีดังกล่าว จากนั้นได้ร่วมกันลงพื้นที่โดยบูรณาการงานทุกภาคส่วน ซึ่งแบ่งกันลงพื้นที่ทั้ง 4 ตำบล โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง ลงพื้นที่ตำบลปากู โดยร่วมมอบปัจจัยยังชีพทั้งหมด จำนวน 36 ราย ทั้งนี้ ข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวจะนำไปบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันแก้ไขต่อไป

การเข้าชม 146 ครั้ง

X