สช.อ.สายบุรี ตรวจพิจารณาการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบฯ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายสุฟยาน แวบือซา ประธานคณะกรรมการการตรวจพิจารณาการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ปฎิบัติหน้าที่ตรวจพิจารณาการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ที่จัดการเรียนการสอนก่อนปีพุทธศักราช 2554 ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในตำบลมะนังดาลำ และตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เพื่อพิจารณาความถูกต้องของข้อมูล ประกอบคำขอจัดตั้งศูนย์ฯ ต่อไป

 

การเข้าชม 287 ครั้ง

X