สช.อ.ยะรัง สนับสนุนเครื่องอุปโภค – บริโภค โครงการตู้ปันสุข ณ ป้อมศาลาแดง ที่ว่าการอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.15 น. นายสุรเดช หมู่เก็ม สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะรัง ได้ให้การสนับสนุนเครื่องอุปโภค – บริโภค ให้กับประชาชนตามโครงการตู้ใส่อาหารสำหรับแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ บริเวณตู้ปันสุข ณ ป้อมศาลาแดง ที่ว่าการอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 307 ครั้ง

X