สช.อำเภอโคกโพธิ์ ดำเนินการจัดประชุมวาระพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมในสถานการณ์โควิด 19

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.15 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอโคกโพธิ์ โดยนางสาวสากีนะห์ จินตรา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอโคกโพธิ์ ดำเนินการประชุมวาระพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมในสถานการณ์โควิด 19 ก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนซอลีฮียะห์ ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 280 ครั้ง

X