ผอ.สช.อำเภอยะหริ่ง ประชุมประจำเดือนผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือนผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนางวิจิตรา โต๊ะมีนา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมในสถานการณ์โควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งได้ชี้แจงข้อราชการต่างๆ ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นแนวปฏิบัติงานของโรงเรียนและให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดแก่นักเรียนเป็นสำคัญ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 425 ครั้ง

X