สช.อ.ปะนาเระ ได้ให้การสนับสนุนเครื่องอุปโภค – บริโภค บริเวณตู้ปันสูข ณ หน้าที่ว่าการอำเภอปะนาเระ

วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายรุสมาน นิเฮง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ให้การสนับสนุนเครื่องอุปโภค – บริโภค ให้กับประชาชนตามโครงการตู้ใส่อาหารสำหรับแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ บริเวณตู้ปันสุข ณ หน้าที่ว่าการอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 144 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X